Dr Tordas Dániel és Dr Bogdányi Katalin gyerekorvosok a szülők és gondviselők számára készítettek egy támpontot adó táblázatot a Covid-19 beteg gyerekek esetén alkalmazandó folyamatokra.

“A dühöngő koronavírus járvány alatt sajnos azt tapasztalom, hogy nagyon sok tévhit kering, és sokan a széleskörű tájékoztatás ellenére alapvető dolgokkal sincsenek tisztában. A járvány nagy mértékben ennek köszönhetően rohan ennyire előre. Megpróbálok ezért még többet fordítani az ismeretterjesztésre. A következőkben olvashatják azt a folyamatábrát és a hozzá kapcsolódó magyarázószöveget, amit Dr. Tordas Dániel gyermekorvos kollégámmal készítettünk, és ami alapján reményeink szerint el tudnak igazodni, hogy COVID-19 fertőzött vagy kontakt gyermek esetén mi a teendő.”- írja Dr Bogdányi Katalin a közösségi oldalán.

Döntési folyamat COVID-19 beteg gyermekek esetén a gyermekintézményekben:

A koronavírus-járvány második hullámában a rapidan emelkedő esetszám, az ezzel járó magas kontaktszám és mindemellett a normál életvitel folytatása rendkívül megnehezíti a tájékozódást a szülők számára a beteg gyerekekkel kapcsolatos helyes eljárás terén. Ebben szeretnének segítséget nyújtani egy folyamatábrával és egy szöveges magyarázattal, mely tartalmazza a különböző scenariókat, és az azzal kapcsolatos tudnivalókat.
A koronavírus-járvány során a fertőzés a gyermekeket két módon érintheti: betegként vagy kontaktként. A kétféle folyamatot külön szeretnénk ismertetni.

Eljárás beteg gyermek esetén
Az EMMI aktuális Intézkedési terve (2020.10.01.) értelmében beteg gyermek közösségbe nem járhat, tehát ha egy gyermeknél bármilyen újonnan fellépő tünet vagy panasz jelentkezik, akkor a szülőnek a gyermeket otthon kell tartani. Ha mindezt az intézményben a pedagógus észleli, akkor értesíteni kell a szülőt és haza kell küldeni a gyermeket. A szülőnek ezt követően haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot telefonon, e-mailben vagy egyéb, az orvossal előzetesen egyeztetett csatornán a gyermek házi(gyermek)orvosával.

Az orvos a kapott információ alapján eldönti, hogy az NNK vonatkozó aktuális Eljárásrendje (2020.10.08.) alapján felmerül-e a koronavírus fertőzés gyanúja vagy biztosan elvethető. Amennyiben felmerül, akkor lehetősége van antigén (Ag) vagy PCR tesztet kérni, ám néhány specifikus esetet leszámítva nem feltétlen szükséges.

Ha úgy dönt, hogy tesztet kér, és az pozitív lesz, akkor az megerősített koronavírus fertőzést jelent. Ha a beteg gyermek állapota nem teszi szükségessé a kórházi kezelést, a házi(gyermek)orvos otthoni elkülönítést rendel el, amelynek időtartama minimum tíz nap. A karanténidő alatt a beteg gyermek nem hagyhatja el az otthonát. Amennyiben eltelt a tíz nap és a gyermek már három napja láztalan, tünet- és panaszmentes, akkor visszamehet közösségbe, ellenőrző tesztelés nem szükséges (sőt indokolatlan, mert egy ilyenkor kapott pozitív teszt félrevezető lehet, már nem jelez fertőzőképességet, és téves következtetést lehet levonni belőle).

A COVID-19 diagnózis felállításával egyidőben az orvos jelenti az esetet a hatóság, az NNK felé, aki elkezdi felderíteni a kontaktokat. A kontaktkutatás megkezdésére, a szoros kontaktok meghatározására és számukra a hatósági kontaktkarantén elrendelésére egyedül az NNK jogosult. Szoros kontaktnak minősülnek az egy háztartásban élő családtagok, a csoport- vagy osztálytársak, az érintett közösség pedagógusai, edző stb. A szoros kontaktok karanténideje mindig tíz nap. Ezt a nem családtagok számára mindig az utolsó találkozás pillanatától kell számítani, a családtagok számára pedig a lakáson belüli izolációs lehetőségeken múlik. Ahol teljesül, hogy a beteg családtag külön szobában szeparálható, külön fürdőszobát, WC-t használ és a szobájában étkezik, ott a kontaktok 10 napos karanténja a beteggel való utolsó érintkezéstől számítható. Ahol ezek a feltételek nem teremthetők meg, ott a kontaktoknak a beteggel együtt karanténban kell lenni az ő gyógyulásáig, majd ezt követően még 10 napig, amíg letelik a saját esetleges fertőzésük lappangási ideje. Amennyiben a tíz nap megfigyelés alatt a karanténra kötelezett kontakt személynél nem lép fel semmi új tünet vagy panasz, akkor a karantén (külön határozat nélkül) feloldható, a karanténra kötelezett gyermek, szülő vagy pedagógus normál életvitelébe visszatérhet.

Ha egy tünetmentes gyermeknél egyéb, nem betegség miatt készül koronavírus kimutatására alkalmas Ag/PCR vizsgálat és az pozitív lesz, ugyanúgy COVID-19 betegnek kell tekinteni, és rá is az előzőekben leírt eljárás vonatkozik. A COVID-19 diagnózist a házi(gyermek)orvos Ag/PCR teszt elvégzése nélkül is felállíthatja. Ebben az esetben is a gyermek és a szoros kontaktok elkülönítése az előbbiek szerint történik.

Ha egy beteg gyermeknél a tünetei alapján a házi(gyermek)orvosban felmerül a koronavírus-fertőzés, megtörténik a tesztelés, de az negatív lesz, akkor a betegségét feltehetően más okozza. Ez esetben az adott betegségnek megfelelő ideig kell a közösségtől elkülöníteni, ám a környezetében élő szoros kontaktok nem karantén kötelesek.
Ugyanez az eset, ha a tünetek alapján a házi(gyermek)orvos biztosan kizárja a koronavírus-fertőzés gyanúját.

Eljárás kontakt gyermek esetén
Ha egy gyermek egy COVID-19 beteg szoros kontaktja, akkor az otthonában karantén köteles. Ha ezt otthon tudja meg, akkor otthon kell maradnia, ha az intézményben derül ki, akkor haladéktalanul haza kell vinni, és onnantól a lakást nem hagyhatja el.

Ha a karantén ideje alatt a gyermeknél fellép bármilyen tünet, akkor ezt azonnal jeleznie kell a házi(gyermek)orvosának, aki ez esetben az eljárásrend szerint köteles tesztet kérni neki. Ha a teszt pozitív lesz, akkor a fenti, teszttel igazolt COVID-19 betegekre leírtak vonatkoznak rá, ám a kontakt karanténideje “lenullázódik”, és azt a tünetek megjelenésétől kell számolni. Mivel a gyermek ettől kezdve nem kontaktnak, hanem COVID-19 betegnek minősül, az ő szoros kontaktjaira is vonatkozik a karantén.

Ha a tünetes kontakt gyermek tesztje negatív lesz, akkor a panaszait más betegség okozza, így egyrészt le kell töltenie a COVID-19-kontakt miatti tíz napot, másrészt figyelembe kell venni az adott betegségéhez szükséges gyógyulási időt, így szükség esetén, a házi(gyermek)orvos javaslata szerint tovább is otthon kell maradnia. Mivel ez a kontakt gyermek nem COVID-19 beteg, az ő szoros kontaktjai nem elkülönítendők.

Ha a szoros kontakt gyermek a karantén ideje alatt tünet- és panaszmentes, akkor annak leteltével minden további vizsgálat nélkül az elkülönítés feloldható.

A szoros kontaktnak minősített, tünetmentes gyermek kontaktjait, azaz a “kontakt kontaktja” nem szükséges elkülöníteni. Az ilyen, egy háztartásban élő, de tünet- és panaszmentes gyermek minden további nélkül járhat közösségbe, és tesztelni sem szükséges. Az ő további kontaktjaira sem vonatkozik semmilyen korlátozás.
Ha a szoros kontakttal egy háztartásban élő gyermeknél bármilyen tünet fellép, akkor ő betegnek minősül, és a leírás első részében szereplők szerint kell eljárni.

Forrás:

KÖVESSEN minket itt is: