A kialakult járványhelyzetben nem csak az órák szorultak az online térbe, de az iskolanyitogatók is. A következő napokban az Általános Iskolák bemutatásával szeretnénk segíteni a jövendőbeli elsősök szüleinek.

Mai írásunkban a Biai Református Általános Iskola mutatkozik be.

Elsődleges küldetése: a református keresztyén értékek közvetítése mind a gyerekek, mind a családok felé. Legfontosabb feladatának tartja a Biblia tanításainak megismertetését, és a gyerekek Isten szeretete és igazsága alapján történő nevelését, közösségük formálását. A heti 2 hittanóra mellett csendesnapok, istentiszteletek, szülők bevonásával szervezett alkalmak segítik a közösség erősítését.

A hitre nevelés mellett a mindennapos tevékenységük középpontjában a minőségi nevelés és oktatás áll. Nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás színvonalának folyamatos fejlesztésére, korszerű oktatási módszerekkel segítik a diákjaik Istentől kapott tehetségének kibontakoztatását.

Nyelvoktatás: Az angol nyelvet 2. osztályban még heti 1 órában tanítják, majd fokozatos óraszám emeléssel, 6. osztálytól már heti 4 órában tanulják a diákok. Mindez kiegészül további, tanórán kívüli nyelvi foglalkozásokkal.

Informatikaoktatás: Az informatikai ismeretek megszerzését már alsó tagozatban megkezdik. Ennek első lépésekeként már az első évfolyamban heti egy órában digitális kultúrát oktatnak. Valamennyi tanterem interaktív táblákkal felszerelt, ennek köszönhetően a pedagógusok közel viszik tanítványaikhoz a digitális tartalmakat az egyéb tanórákon is.

Testnevelés-oktatás: A testnevelés keretein belül minden olyan alkalmat kihasználnak iskolán kívül is, mely a gyerekek egészséges életmódra neveléséhez, mozgáskultúrájuk fejlődéséhez hatékonyan hozzájárulhat (uszoda, jégpálya, sítábor, sportversenyek, frizbi tábor, mászófal, stb.). Az alsó tagozaton heti egy tanóra nyújt lehetőséget a néptánc alapjainak elsajátításához.

Jövőbeni fejlesztések: A következő években nem csak a 4 csoportos óvoda, hanem a 16 tanulócsoportos iskola is épülni fog. A Biai Református Egyházközség új, 16 tantermes általános iskola építésére 4 300 millió forint támogatást kapott, melynek köszönhetően 350 diák tanulhat majd 21. századi, minden igényt kielégítő körülmények között.

“Nagy lelkesedéssel állunk a feladat elé, miszerint a környék protestáns oktatását az óvodás kortól a 8. osztály végéig a mi református intézményünk biztosítja majd a következő évtizedekben.”

Első tanítónénik bemutatkozása

Székelyné Czirják Katalinnak hívnak, férjemmel és három gyermekünkkel 2000 óta élünk Biatorbágyon. Tanítói diplomámat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem, műveltségterületem a magyar nyelv és irodalom. A következő tanévben a Biai Református Általános Iskola első osztályának osztályfőnöke leszek. Életem és döntéseim alapja a Megváltó Jézus Krisztusba vetett hit, a rám bízott gyermekekre Isten ajándékaként tekintek. Nagy szeretettel várok minden leendő első osztályos gyermeket, hogy egy biztonságos és szeretetteljes, a Biblia alapelveire épülő közösségben, sok játékkal, izgalmas feladatokkal és eredményes munkával tarkított úton együtt induljunk el a betűk és számok világába!

Ormándlaky Karola vagyok. Bicskén nőttem fel, de 2014 óta Biatorbágyon élünk férjemmel, és 3 gyermekünkkel. A Biatorbágyi Református Általános Iskolában 2019 októbere óta tanítok angol nyelvet, és a jövőre induló első osztályban én leszek a napközis nevelő. Nagy megtiszteltetés számomra, és hálás vagyok Istennek, hogy e komoly feladatot rám bízta, hisz ebben az életkorban, tanulmányaik megkezdésekor kapnak a gyermekek olyan stabil alapokat, amik az egész életükre, tanulmányaikra kihatással lehetnek. Fontosnak tartom, hogy az életkori sajátosságaik figyelembevételével megtanítsuk őket tanulni, és a munkájukra igényesek legyenek, ne kapkodjanak, hanem alaposan, átgondoltan végezzék el feladataikat, valamint ne elégedjenek meg fél megoldásokkal. Mindemellett napközis nevelői munkám során törekszem arra, hogy a gyermekek Isten igéjének légkörében, szeretetteljes, támogató közösségben fejlődhessenek.

Beiratkozással kapcsolatos információk:
Online iskola bemutatkozó: 2021. március 11. 18 óra
Online iskola bemutatkozó – akik nem tudtak részt venni az elsőn: 2021. március 18. 18 óra
A bemutatkozó órákra regisztrációs lap kitöltése szükséges.

Felvételi beszélgetések: A jelentkező gyermekekkel és a családokkal március hónapban az intézmény vezetőségének, pedagógusainak, valamint a fenntartó gyülekezetnek a képviselői szeretnének személyesen is találkozni az iskola egyik termében egy előzetesen egyeztetett időpontban.
Beszélgetések célja: Minél jobban megismerni a hozzánk jelentkező gyermekeket, családjaikat, a családok értékrendjét, lelki életét, szokásait.

A felvételről 2021. április 9-ig születik döntés. 

Beiratkozási határidő: 2021. április 15—16.

Iskola címe: 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
Email címe: info@biairefi.hu
Weboldala: https://biairefi.hu/
Facebook oldala: https://www.facebook.com/Biai-Reform%C3%A1tus-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-290665248004190

 

“Ragyogjon a ti világosságotok” (Mt 5, 16)


KÖVESSEN minket itt is:


Artisjus Egyesület
1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
Tel: (1) 488 2600
Fax: (1) 212 1544
info@artisjus.com


A Völgyhíd Tv médiaszolgáltatási tevékenységét
és műszaki fejlesztését a
Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra Program keretében támogatja.

 

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)


Készítette és karbantartja a Számítógépes.com