Már kutatások bizonyítják, hogy minél korábban kezdődik el a fejlesztés, annál hatékonyabban segítheti elő a képességek fejlődését, és csökkenthető a lemaradás. 

Az eddigiektől eltérően a ma bemutatandó módszer a mozgásában korlátozott gyermek fejlesztését segíti elő. Pető András által kidolgozott konduktív gyógypedagógiai módszer a szervezet önregenerálódására alapozva fejleszti a mozgásképességet.

Egyedülálló gyógymódjának alapgondolata az volt, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, s ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók.
Ez egy speciálisan integrált nevelési rendszer, melynek lényege a tanuláson alapuló sokoldalú, komplex személyiségfejlesztés.

Nem a fogyatékosságot próbálja megváltoztatni, hanem a sérülteknek megtanítja/újratanítja, hogyan tud a környezethez alkalmazkodni, a mindennapi feladatokhoz szükséges koordinált működést elsajátítani.

Mozgáskorlátozottságról akkor beszélhetünk, ha a tartó és/vagy mozgató szervrendszer veleszületett vagy szerzett sérülése, károsodása és/vagy funkciózavara következtében a mozgásos tapasztalatszerzés, a szocializáció jelentős mértékben és maradandóan akadályozott.

A központi idegrendszer veleszületett sérülései nem mindig láthatóak a szülők, de még a gyermekorvos számára sem. Ezért fontos minden csecsemő fejlődésneurológiai vizsgálatát elvégeztetni az első 7 hónapban, mert hozzáértő szakember által észrevehető a kóros irányban megindult agyfejlődés.
Az első 7 hónapban megkezdett megfelelő kezeléssel kivédhető a bénulások kialakulása!

Csecsemőkori agykárosódásra utaló tünetek:

 • lassú mimika
 • kevés pislogás
 • kancsalítás
 • az egyik oldalra fordított fejtartás
 • a fej megtartásának képtelensége
 • izomtónus fokozódása
 • erőteljesen ökölbe szorított kéz
 • a lábak nehezen leküzdhető nyújtása, keresztezése
 • figyelem elégtelensége vagy hiánya
 • idegrendszeri görcsök
 • nehéz etethetőség
 • túl sok vagy túl kevés alvás
 • fokozott ingerlékenység, (akár zajra, akár fényre, akár mozgatásra jelentkező, aránytalanul heves nyugtalanság)
 • vigasztalhatatlan, monoton sírás
Mozgáskorlátozottság kihatása több területre

A mozgásában korlátozott gyermek sokszor elszigetelődik, így a személyiségére gyakran alacsony önértékelés jellemző. Ezért az egészséges személyiség kialakulásához feltétlenül szükséges a mozgásfunkciók fejlesztése.

A konduktív nevelés legfontosabb jellemzői

  • lehetőséget ad a személyiség minden oldalú kibontakoztatására
  • lehetővé teszi a társakkal való együttműködést is,
  • előkészít a valódi integrációt

A konduktor kialakítja az egyénnek és a csoportnak megfelelő komplex pedagógiai programot, ami magába foglalja a mozgásnevelést, beszédnevelést, önellátást, óvodai nevelést és iskolai oktatást is, mely során az érzelmi, akarati funkciókra épít.

A gyermek csoportokban a játék alapvető szükségletére építve, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a tevékenységek integráns részeként énekkel és mondókával segítik a tanulást, majd a mindennapi életben történő alkalmazást. Az ismétlődő, célszerűen megválasztott énekek, mondókák, versek aktivitásra késztetnek, ritmust adnak a mozdulatoknak, meghatározzák a tevékenység ütemét, végül kiváltják és fenntartják a mozgást.

A konduktív pedagógia elve, hogy az agysérüléssel született ember is fejleszthető, tanítható. Sohasem tekinti véglegesnek az adott állapotot, és a tanuláson keresztül éri el a mozgásteljesítmény javítását. Megkönnyíti a mozgásában korlátozott gyermekek és szüleik mindennapjait, tanítja és beintegrálja gondozottjait a társadalomba, segíti az elhelyezkedésüket a munkaerő-piacon.

 

Forrás:

KÖVESSEN minket itt is:


Artisjus Egyesület
1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
Tel: (1) 488 2600
Fax: (1) 212 1544
info@artisjus.com


A Völgyhíd Tv médiaszolgáltatási tevékenységét
és műszaki fejlesztését a
Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra Program keretében támogatja.

 

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)


Készítette és karbantartja a Számítógépes.com