A Máté evangéliuma 21.rész 1-11.versig.

1 Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt,
2 és ezt mondta nekik: „Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt: oldjátok el, és vezessétek hozzám.
3 Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat.”
4 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása:
5 „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján.”
6 A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik:
7 odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig ráült.
8 A sokaság legnagyobb része az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták.
9 Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: „Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.”
10 Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: „Ki ez?”
11 A sokaság ezt mondta: „Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.”

I.Timóteushoz írt levél 2.rész 5.verse

“Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.”

Virágvasárnapkor bevonul Jeruzsálembe Jézus. Ünnepli Őt az összegyűlt tömeg. Az Egyiptomból való
szabadulás emlékére zarándokoltak fel a fővárosba, és épp ekkor jön Jézus szamárháton a tanítványaival.
Bizonyos, hogy Ő lesz népének szabadítója. Végre vége lesz a római elnyomatásnak, és nyugodtan élhetünk! –
-remélik, hogy Jézus cselekszik, népe felszabadítója lesz. Azonban nem valósulnak meg a váradalmak.
A nép földhözragadtan, testiesen  gondolkozik. Csak hétköznapi élte, egészsége fontos számára.
Az igazi veszélyt nem látják. Jézus azt mondja egyszer, ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól, aki a lelket.
Az önzés, a közömbös, közönyös élet, a bűn mocsara, amelyből nem szabadíthatja ki magát az ember.
Csak Jézus Krisztus által nyerünk üdvösséget, vagyis a mennyei állampolgárságot. Jézus így mutatkozott be egyszer:

“Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam.” Őáltala és Ővele igen! Aki Jézusra, mint megváltójára bízza életét, övé lesz az örök élet. Gondold meg, fogadd el Őt, és tied lesz a Húsvéti Öröm,és béke! Ámen.

Forrás:
Tankó Zoltánné, református lelkipásztor

KÖVESSEN minket itt is:


Artisjus Egyesület
1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
Tel: (1) 488 2600
Fax: (1) 212 1544
info@artisjus.com


A Völgyhíd Tv médiaszolgáltatási tevékenységét
és műszaki fejlesztését a
Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra Program keretében támogatja.

 

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)


Készítette és karbantartja a Számítógépes.com