Önnek is elviszik

Amennyiben szeretné a Biatorbágyi Körképet postaládájába megkapni – mert eddig nem kézbesítették az ön számára és csak online tudta olvasni – kérjük, jelentkezzen az alábbi telefonszámon: 0670-659-4655.


 

II. Mózes könyve 1:7-22, és 2:1-6.; Pál Rómaiakhoz írt lev.10:17.

II. Mózes könyve 1:7-22

7 Izráel fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország.
8 Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet.
9 Az pedig ezt mondta népének: Lám, az izráeli nép nagyobb és erősebb, mint mi.
10 Bánjunk csak okosan vele, hogy még többen ne legyenek, mert ha háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból.
11 Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára: Pitómot és Ramszeszt.
12 De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izráel fiaitól.
13 Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izráel fiait.
14 Kemény munkával keserítették az életüket: sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával; sokféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket.
15 Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül az egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a neve.
16 Ezt mondta: Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását: ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben!
17 De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket.
18 Ezért Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és ezt mondta nekik: Miért teszitek ezt, miért hagyjátok életben a fiúgyermekeket?
19 A bábák pedig ezt felelték a fáraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek.
20 Ezért jót tett Isten a bábákkal. A nép pedig szaporodott, és igen megerősödött.
21 És mivel a bábák félték az Istent, Ő tovább szaporította Izráel házát.
22 Ekkor megparancsolta a fáraó egész népének: Minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben!

II. Mózes könyve 2:1-6.

1 Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját.
2 Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette.
3 De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé.
4 A gyermek nénje pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele.
5 A fáraó leánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és kihozatta azt.
6 Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket; hát egy síró fiú volt! Megszánta, és ezt mondta: A héberek gyermekei közül való ez.

Pál Rómaiakhoz írt lev.10:17

17 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.

Május első vasárnapja Anyák napja. Szerte az országban ünneplik az édesanyákat, nagymamákat. Aki már nem teheti, mégis kimegy az édesanyja sírjához, és hálát ad szeretetéért.
Ha már rólunk szól ez a nap keressük, hogyan lehetünk Isten tetszése szerinti édesanyák, nagymamák. Két magatartásban lehetünk példák gyermekeink előtt: sokat beszéljünk nekik/velük Istenről és talán még többet Istennel gyermekeinkről. Keresve, kutatva Isten jóságos tervét velük, megértve vágyaikat, önállósodási törekvésüket, támogassuk őket.
Ahogy olvastuk a Szentírásban a hit hallásból van.

Felelősség, hogy életpéldánkon keresztül megértsék gyermekeink, mik az igazi értékek ebben a világban.

Az izraelita gyermekek még iskolába se járnak, már meg tanítják nekik a 10 parancsolatot. Az arab gyerekeknek a Korán egyes részeit már fújniuk kell mire 7 évesek lesznek. Zsinórmérték számukra, Isten Igéje, üzenete. Fontos ismerniük, hogy később, ahhoz igazítsák az életük. Áldott édesanya az, aki imádkozni tanítja gyermekét, elveti a hit drága magvait a kisszívbe, s majd örömmel tapasztalja, amikor kikelnek azok.

Fogadjuk hát örömmel a köszöntéseket és töltsük be hivatásunkat a testi és lelki táplálékot megadva a ránkbízottaknak.


KÖVESSEN minket itt is:


Artisjus Egyesület
1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
Tel: (1) 488 2600
Fax: (1) 212 1544
info@artisjus.com


A Völgyhíd Tv médiaszolgáltatási tevékenységét
és műszaki fejlesztését a
Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra Program keretében támogatja.

 

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)


Készítette és karbantartja a Számítógépes.com