Január közepére már megszületett a döntés, hogy kik maradnak még az oviban, de azok, akik iskolára érettek, fontos választás előtt állnak. A biatorbágyi szülők között újra a legfontosabb téma: “Melyik iskolába mentek?” A Körkép-online a Biatorbágyon található általános iskolák bemutatásával idén is szeretne segítséget nyújtani a jövendőbeli elsősök szüleinek. 

Idén szeptember 1-jén ünnepli 10. születésnapját a Czuczor Iskola. Ilyenkor kicsit számot vetünk, visszatekintünk az elmúlt időszakra. Iskolánk léte tanúbizonyság arról, hogy ha egy közösség kijelöl egy határozott célt, amit összefogással és Istenbe vetett hittel megvalósít, azzal biztosan értéket teremt. Nagyon büszkék vagyunk mindenre, amit, eddig elértünk. Nagyszerű tanárok, gyerekek, családok alkotják ezt a közösséget. Az eredményeink, sikereink, a nagy számú jelentkezés iskolánkba, a már meglévő közösségek, mind azt támasztják alá, hogy semmi sem volt hiába való.
A jövő tanévtől a 10. jubileumi évben újabb változások jönnek. Növekedünk és ezt jó megtapasztalni. Az iskola hozzá méltó épületbe költözik a biai katolikus templom szomszédságában levő felújított kastélyszárnyba. Bővülni is tudunk, hiszen a következő tanévben 2 első osztály indul, majd az évről évre egyre nagyobb szülői igény kielégítésére és a 2023/24. tanévben elindulhat a várva várt gimnáziumi képzés is.
Az iskola alapításakor megfogalmazott hitvallásunk: „Tanulni és alkotni szerető, hittel teli gyermekeket nevelünk, szeretetteljes, családias környezetben, a magyar műveltség és a keresztényértékek alapján.”

A nevelésünk alapja a keresztény értékrend, amely egymás szolgálatára, tiszteletére és szeretetére, együttműködésre, tisztességre és az alkotó életre tanít. Küldetésünket a tanítás-tanulás személyességében, a mélyen megélt hitben és a magyar népművészet átörökítésében fogalmazzuk meg.

A két első osztály indításával biztosítani tudjuk azt a vállalásunkat, hogy az oktatás kis létszámú osztályokban zajlik, így nagyobb figyelem jut egy-egy tanulóra: felzárkóztatásra, egyéni fejlesztésre, tehetséggondozásra. A művészet az érzelmi nevelés fontos eszköze. A gyermekek első osztálytól tanulnak furulyázni, néptáncolnak és kézműveskednek. Nagy hangsúlyt fektetünk a játékos tanításra, arra, hogy az ismeretek megszerzése élmény legyen, és a gyerekek saját maguk fedezzék fel a tudás birodalmát. Logikus és önálló gondolkodásra ösztönözzük őket, hogy képességeiknek megfelelően fejlődhessenek, sikeresek legyenek az egyéni tudás építésében. Az emelt szintű ének-zene oktatásban a természetes éneklés örömét adják át: az európai egyházi és világi zene, a népzene és a gyermekjátékok kincseit. Liturgikus zenés szolgálatot teljesítenek a gyerekek a szertartásokon gregorián művek, népénekek és klasszikus zeneművek előadásával. A pedagógusok életének középpontjában az Evangélium áll, ami hatással van munkájukra és az egész intézményre. Fontos a család és az iskola jó kapcsolata: a közösség erősítésére szolgálnak az ünnepek, a családi napok, a szülőknek szóló kézműves délutánok, a lelki esték és imaalkalmak, az előadások és a közös kirándulások.
A mindennapi kitartó munka, a személyes odafigyelés, a kimagasló tehetséggondozás és felzárkóztatásnak köszönhetően iskolánk kimagasló eredményeket tudhat magának a különféle tantárgy és művészeti versenyeken, az Országos Kompetencia Méréseken és a továbbtanulási eredményeink is kiválóak.
Iskolánk iránt évről évre növekszik az érdeklődés és nagy a túljelentkezés a beiskolázási időszakban, az első és felsőbb évfolyamokra is. Szeretnénk, hogy közösségünk része lehessen minden olyan család, aki keresztény értékrendű, a magyar műveltség és az érzelmi nevelés iránt elkötelezett iskolába szeretné adni gyermekét.
A 2022/23 tanévre a beiskolázási programjainkat az iskola honlapján és facebook oldalán is elérhetik az érdeklődő családok.

Az első osztályok közösségvezetői: Bodnárné Sárvári Kinga és dr. Lehelné Szentjóby Ildikó.

 Bodnárné Sárvári Kinga tanítónő, általános iskolai katolikus hittanár. 2012 -ig a budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolában dolgozott tanítónőként. 2012-ben örömmel fogadta el megkeresésünket, hogy tanítópárjával az első osztályunk tanítónője legyen. Azóta már a harmadik közös osztályukat oktatják és nevelik páratlan együttműködéssel. Alapos, mindenre kiterjedő figyelmével, hatalmas munkabírásával, rugalmasságával, humorával közösségünk oszlopos tagja lett, hamar megszerették Őt a tanulók és a szülők egyaránt. Iskolánkban jelenleg, az alsó tagozaton a magyar nyelv és irodalom, matematika és a testnevelésen kívül több évfolyamon is ének-zenét és hittant tanít a gyerekeknek, illetve Ő az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse. A népdal szeretetét a közös éneklés és zenélés örömét, a régi néphagyományok szokásjátékainak ismeretét, a magyar néptánc alapjait, gyermekjátékait nagy szeretettel és türelemmel adja át a gyerekeknek. Tanítványai minden évben kiemelkedő eredményeket érnek el országos népdaléneklési versenyeken, rangos művészeti versenyeken. Nagy gondot fordított és fordít szakmai fejlődésére. Számos továbbképzésen vett részt az elmúlt évek során.
Kinga az iskolán kívül is jelentős szerepet vállal Biatorbágy közéletében családjával közösen, különösen az egyházi és hitéleti programok lebonyolításában. Öt gyermekük nevelése mellett tagjai a Biai Szent Anna Plébániának. Kinga évekig rendszeres segítője volt a plébániai közöség életének a hittan táborok munkatársaként, évekig vezetője volt a baba-mama klubnak, a biai MÉCS családközösség szervezője, és csatlakoztak férjével a Cursillos közösséghez.
„Fontos számomra, hogy minden gyerekből kihozzuk a lehető legtöbbet, mindenkiben megtaláljuk, hogy miben tehetséges, kiemelkedő, mik azok az erősségei, amikkel a közösségeit tudja gazdagítani”

dr. Lehelné Szentjóby Ildikó és férje közel 30 éve élnek Biatorbágyon férjével. 7 gyermekes családként fontos számukra a hit, annak megélése, a tiszta erkölcsű gondolkodás, a nemzet, az anyanyelvünk szeretete, a hagyományok tisztelete, a zene és a művészetek megismerése. A Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola alapítása óta közel 20 évig volt az intézmény tanítója.

Nagy öröm volt számunkra, hogy az iskolánk alapítását támogatta javaslataival, szakmai tapasztalatával, majd többszöri megkeresésünk után végül 2016-ban iskolánkat választotta küldetésének. Azóta már két osztály gyermekei és szülői közössége fordulhattak hozzá bizalommal. Iskolánkban vállalta az alsós munkaközösség-vezetői feladatokat.
A tanításon kívül Ildikó a város közéletében is tevékenyen részt vett és részt vesz. Ideköltözésükkor megalapította a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületét, amelynek évekig az elnöke volt. A torbágyi plébánia tevékeny tagja, több évig a baba-mama klub, hittantáborok, betlehemes játékok szervezője volt, a Karitász csoport alapítója és vezetője, a Torbágyi Egyházközség képviselő-testületének több cikluson át tagja.
„Mintegy 20 éve törekszem arra, hogy az erőfeszítéssel megszerzett tudás érték legyen az osztályomban, ugyanakkor megtapasztalhassák tanítványaim, hogy „ha nem vagyok tökéletes, akkor is értékes vagyok. Lényegesnek tartom egymás elfogadását, megbecsülését. Ennek érdekében kiemelt feladatomnak tekintem a közösségépítést.”
Közösségvezetőként vallja, hogy a gyermeket a legfontosabb hatások a családban érik. „Ha egyeznek az elvárásaink, az értékrendünk az otthoniakkal, eredményesebben tudunk hatni gyermekeinkre. Együttműködő, egymást támogató családok, gyermekek jelentkezését várom, akiknek érték az együvé tartozás, a lelki, szellemi értékközösség. Célom életre szóló élményeken (kirándulások, táborok, keresztutak, koncertek) keresztül közösségi embereket formálni, hitre, tudásra, szép életre, jóra nevelni.” A hatékony tanulás érdekében az élményalapú oktatást részesíti előnyben. Szívesen szervez múzeumi órákat, táborokat, vagy éppen projekt jellegű feladatokban való elmélyülés alkalmával lehetőséget ad a tehetség kibontakozására. Tanítványai számos körzeti és országos versenyen érnek el kiváló eredményeket matematikából.
A rend, a nyugalom, a személyes törődés, az érzelmi biztonság, a szeretetteljes légkör fontos része tanóráinak, ahogy az imádság, a mese vagy az éneklés. Egyszóval az örömös tevékenységek, a játék, a kreativitás, a felfedezés a mindennapok része az osztályaiban.

 


Mindketten nagy szeretettel várják az új elsős gyermekeket a czuczoros közösségbe!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!


KÖVESSEN minket itt is:


Artisjus Egyesület
1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
Tel: (1) 488 2600
Fax: (1) 212 1544
info@artisjus.com


A Völgyhíd Tv médiaszolgáltatási tevékenységét
és műszaki fejlesztését a
Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra Program keretében támogatja.

 

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)


Készítette és karbantartja a WEBOLDAL.NET

Hide picture