Sikeres nyelvvizsga esetén visszajár a vizsgadíj

Sikeres nyelvvizsga esetén visszajár a vizsgadíj

A mai világban elengedhetetlen az idegen nyelv ismerete és ezzel minden korosztály tisztában van, főként a fiatalok akinek már a továbbtanulásba is beleszámít. A munkaerőpiacon való könnyebb elhelyezkedést vagy a magasabb jövedelmet is jelentheti, ha valaki minél magasabb szinten és/vagy több nyelven tud kommunikálni.

Mindezek érdekében, 2018. január 1-től a 35. életévüket még be nem töltött fiatalok első, sikeres nyelvvizsgájának a díját az állam fizeti meg. A támogatható nyelvvizsgák az általános vagy szakmai közép-és felsőfokú komplex, vagy részvizsgák.
Az intézkedés lényege, hogy azok a 35 életévnél fiatalabbak számára, akik 2018. január 1-től szerzik meg az első sikeres nyelvvizsgájukat az állam átvállalja a vizsgadíjját.

A támogatás az alábbi nyelvvizsgák és nyelvek esetén jár:

a) államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga
b) írásbeli és szóbeli részvizsga esetén,
c) emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, amely egyenértékű a B2 típusú nyelvvizsgával
d) az a) pontban meghatározott nyelvvizsgának megfelelő honosított nyelvvizsga.

Magyar állampolgárok esetében az alábbi nyelvek támogathatók: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber japán, kínai, holland, finn
Nem magyar állampolgárok tekintetében a fenti nyelvek, feltéve, hogy a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő. Ezen túlmenően pedig a magyar nyelv is.

Részvizsgák sikeres letételére vonatkozó szabályok:
A visszatérítés felső korlátjának mértékéig jogosulttá válhat a vizsgázó akkor is, ha külön-külön tett le sikeres vizsgákat 2018. január 1-ét követően. Amennyiben az egyik részvizsgát 2018 előtt sikeresen teljesítette a jogosult, akkor arra a részre jár csak a támogatás, amivel komplexé vált a nyelvvizsga bizonyítvány.

Támogatás mértéke és mikor nyújtható be:
Az első sikeres komplex nyelvvizsga, emelt szintű idegen nyelvi érettségi, honosítási eljárás nyelvvizsgaközpontnak vagy az Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a megfizetéskor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2020-ban befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 40 250 Ft.
Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár.

Az első sikeres komplex nyelvvizsga, egyesíthető nyelvvizsgák esetén a későbbi (második) sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsgabizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítását követő naptól, valamint a honosítási határozat közlésétől számított 1 éven belül lehet benyújtani. Ez a határidő jogvesztő.

Amennyiben 2018. január 1-jét követően a köznevelési tanulói jogviszony keretében ingyenesen, a B2 típusú nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga megszerzésére kerül sor, abban az esetben további nyelvvizsga, illetve további honosított nyelvvizsga támogatására már nem kerülhet sor.

Hol és hogyan lehet igényelni a támogatást?

Jelenleg az alábbi nyelvvizsgák honosíthatók: arab, angol, baszk, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, héber, holland, horvát, ír, japán, katalán, kínai, koreai, lengyel, litván, német, norvég, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, vietnámi.
Honosítás esetén a honosítás díja, ami jelenleg 10.000 forint igényelhető vissza.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok köre:

  • Ha valaki komplex nyelvvizsgát tett, akkor az első, támogatással érintett, sikeres vizsga díjának befizetéséről szóló, vizsgázó nevére kiállított számla másolatát kell mellékelni
  • Egyesített nyelvvizsgák esetén:
    • ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy
    • a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár.
  • Számla hiányában a vizsgadíj befizetésének igazolására a nyelvvizsgaközpont vagy az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás

Az Erzsébet Ifjúsági Alapnál is beszerezhető minden információ a sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítésére irányuló hatósági eljárásról, a jogosultsági feltételekről, az eljárási kérdésekről.

2020. július 1-jétől a CSED-en, GYED-en és GYES-en lévő édesanyák is ingyen szerezhetik meg az első nyelvvizsgájukat.

 

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)


Készítette és karbantartja a Számítógépes.com