Biai Református Általános Iskola

Biai Református Általános Iskola

A kialakult járványhelyzetben nem csak az órák szorultak az online térbe, de az iskolanyitogatók is. A következő napokban az Általános Iskolák bemutatásával szeretnénk segíteni a jövendőbeli elsősök szüleinek.

Mai írásunkban a Biai Református Általános Iskola mutatkozik be.

Elsődleges küldetése: a református keresztyén értékek közvetítése mind a gyerekek, mind a családok felé. Legfontosabb feladatának tartja a Biblia tanításainak megismertetését, és a gyerekek Isten szeretete és igazsága alapján történő nevelését, közösségük formálását. A heti 2 hittanóra mellett csendesnapok, istentiszteletek, szülők bevonásával szervezett alkalmak segítik a közösség erősítését.

A hitre nevelés mellett a mindennapos tevékenységük középpontjában a minőségi nevelés és oktatás áll. Nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás színvonalának folyamatos fejlesztésére, korszerű oktatási módszerekkel segítik a diákjaik Istentől kapott tehetségének kibontakoztatását.

Nyelvoktatás: Az angol nyelvet 2. osztályban még heti 1 órában tanítják, majd fokozatos óraszám emeléssel, 6. osztálytól már heti 4 órában tanulják a diákok. Mindez kiegészül további, tanórán kívüli nyelvi foglalkozásokkal.

Informatikaoktatás: Az informatikai ismeretek megszerzését már alsó tagozatban megkezdik. Ennek első lépésekeként már az első évfolyamban heti egy órában digitális kultúrát oktatnak. Valamennyi tanterem interaktív táblákkal felszerelt, ennek köszönhetően a pedagógusok közel viszik tanítványaikhoz a digitális tartalmakat az egyéb tanórákon is.

Testnevelés-oktatás: A testnevelés keretein belül minden olyan alkalmat kihasználnak iskolán kívül is, mely a gyerekek egészséges életmódra neveléséhez, mozgáskultúrájuk fejlődéséhez hatékonyan hozzájárulhat (uszoda, jégpálya, sítábor, sportversenyek, frizbi tábor, mászófal, stb.). Az alsó tagozaton heti egy tanóra nyújt lehetőséget a néptánc alapjainak elsajátításához.

Jövőbeni fejlesztések: A következő években nem csak a 4 csoportos óvoda, hanem a 16 tanulócsoportos iskola is épülni fog. A Biai Református Egyházközség új, 16 tantermes általános iskola építésére 4 300 millió forint támogatást kapott, melynek köszönhetően 350 diák tanulhat majd 21. századi, minden igényt kielégítő körülmények között.

“Nagy lelkesedéssel állunk a feladat elé, miszerint a környék protestáns oktatását az óvodás kortól a 8. osztály végéig a mi református intézményünk biztosítja majd a következő évtizedekben.”

Első tanítónénik bemutatkozása

Székelyné Czirják Katalinnak hívnak, férjemmel és három gyermekünkkel 2000 óta élünk Biatorbágyon. Tanítói diplomámat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem, műveltségterületem a magyar nyelv és irodalom. A következő tanévben a Biai Református Általános Iskola első osztályának osztályfőnöke leszek. Életem és döntéseim alapja a Megváltó Jézus Krisztusba vetett hit, a rám bízott gyermekekre Isten ajándékaként tekintek. Nagy szeretettel várok minden leendő első osztályos gyermeket, hogy egy biztonságos és szeretetteljes, a Biblia alapelveire épülő közösségben, sok játékkal, izgalmas feladatokkal és eredményes munkával tarkított úton együtt induljunk el a betűk és számok világába!

Ormándlaky Karola vagyok. Bicskén nőttem fel, de 2014 óta Biatorbágyon élünk férjemmel, és 3 gyermekünkkel. A Biatorbágyi Református Általános Iskolában 2019 októbere óta tanítok angol nyelvet, és a jövőre induló első osztályban én leszek a napközis nevelő. Nagy megtiszteltetés számomra, és hálás vagyok Istennek, hogy e komoly feladatot rám bízta, hisz ebben az életkorban, tanulmányaik megkezdésekor kapnak a gyermekek olyan stabil alapokat, amik az egész életükre, tanulmányaikra kihatással lehetnek. Fontosnak tartom, hogy az életkori sajátosságaik figyelembevételével megtanítsuk őket tanulni, és a munkájukra igényesek legyenek, ne kapkodjanak, hanem alaposan, átgondoltan végezzék el feladataikat, valamint ne elégedjenek meg fél megoldásokkal. Mindemellett napközis nevelői munkám során törekszem arra, hogy a gyermekek Isten igéjének légkörében, szeretetteljes, támogató közösségben fejlődhessenek.

Beiratkozással kapcsolatos információk:
Online iskola bemutatkozó: 2021. március 11. 18 óra
Online iskola bemutatkozó – akik nem tudtak részt venni az elsőn: 2021. március 18. 18 óra
A bemutatkozó órákra regisztrációs lap kitöltése szükséges.

Felvételi beszélgetések: A jelentkező gyermekekkel és a családokkal március hónapban az intézmény vezetőségének, pedagógusainak, valamint a fenntartó gyülekezetnek a képviselői szeretnének személyesen is találkozni az iskola egyik termében egy előzetesen egyeztetett időpontban.
Beszélgetések célja: Minél jobban megismerni a hozzánk jelentkező gyermekeket, családjaikat, a családok értékrendjét, lelki életét, szokásait.

A felvételről 2021. április 9-ig születik döntés. 

Beiratkozási határidő: 2021. április 15—16.

Iskola címe: 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
Email címe: info@biairefi.hu
Weboldala: https://biairefi.hu/
Facebook oldala: https://www.facebook.com/Biai-Reform%C3%A1tus-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-290665248004190

 

“Ragyogjon a ti világosságotok” (Mt 5, 16)

Cikksorozat: Bemutatkoznak a biatorbágyi iskolák

Cikksorozat: Bemutatkoznak a biatorbágyi iskolák

Hónapok óta az ovis szülők beszélgetései az iskolaválasztás körül zajlanak. Legyen az a játszótéren, az ovi udvaron vagy akár a Biatorbágyi Anyukák fórumán, a kérdések ugyanazok: „Ismertek valakit, aki odajár?” „Keresem a szülőket, akiknek most negyedikes a gyerekük?” „Véleményeket szeretnék kérni az iskolákról!” „Tudtok valamit az iskolákról?”

Az iskolákról szóló cikksorozatunk első részeként az iskolaválasztás fontosságáról olvashattatok. A következő cikkeinkben pedig a Biatorbágyon található 4 iskolát szeretnénk bemutatni. Mik a céljaik, milyen szakok közül választhatnak a szülők, illetve ami a legfontosabb, hogy kik lesznek, akik zökkenőmentessé teszik a gyerekek számára az első 4 évet.

Bemutatkozó iskolák:
1. BIATOBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
2. CZUCZOR GERGELY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. BIAI REFORMÁTUS ÁLTALONS ISKOLA
4. RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fontos dátumok:
Jelentkezési határidő: 2021. március 19.
Beiratkozás várható időpontja: 2021. április 15. 8-18 óra és 2021. április 16. 8-17 óra között

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és a nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • Szülők személyigazolványa és lakcímkártyája

A beiratkozás elektronikusan is intézhető ami iskolánkén eltérő:
1. BIATOBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
2. CZUCZOR GERGELY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. BIAI REFORMÁTUS ÁLTALONS ISKOLA
4. RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Iskolaválasztás fontossága

Iskolaválasztás fontossága

Szeptemberben több ezer kis ovis kezdi meg tanulmányait az általános iskolákban, ezzel együtt pedig ezekben a hónapokban több ezer szülő keresi a legmegfelelőbb intézményt gyermeke számára. 

Az iskolaválasztás talán az egyik legnehezebb szülői döntés, amelyet még tovább nehezít a mostani helyzet. Minden szülő a legjobb tanítónénit ezzel együtt pedig a legjobb helyet szeretné választani gyermeke számára.

Lehetőségek pedig vannak, hiszen a magyar oktatási törvény megengedő a választásban. Körzetes? Waldorf? Menjen a nagytesó sulijába? Barátok által ajánlottba? Waldorf? Montessori? Legyen két tannyelvű? Vagy inkább valami szakosított iskola? Válasszuk, ahova a legtöbben mennek az oviból?

A döntésünk pedig egyetlen ponton fog eldőlni, még pedig, hogy mi a legjobb a gyereknek! Ő hogyan fogja érezni magát a választott közegben. Bármennyire próbáljuk a legjobbat választani minden faktort sajnos előre nem ismerhetünk, hiszen nem tudhatjuk, hogy a számára teljesen új környezet milyen hatással lesz rá.

Néhány dolog, amire figyelhetünk: 

  • Tanítónéni – Régi, de fontos alapszabály: “Ne iskolát, tanítót válassz!” A gyerekek még az elején érzelmi alapon kötődnek személyekhez, így fontos, hogy a tanítónéni, hogyan fordul a gyermekhez, milyen a kommunikációja felé.  Mennyire elkötelezett? Gyerekek felé milyen a kommunikációja?
  • Tagozat – Néhány gyereknél már óvodáskorban érezhető, hogy kiemelkedik valamiben, legyen az nyelv, sport vagy kézügyesség. Ebben az esetben érdemes az iskolaválasztásnál figyelembe venni, hogy van e olyan tagozat, amely ezt a képességét továbbfejlesztheti.
  • Közelség – Fontos szempont és nem csak a kényelem, hanem a közösség miatt is. Az első időszakban a gyerekeknek az érzelmi kötődés mellett a közösségi lét az egyik legfontosabb. Ha a közeli iskolát választjuk, nagy eséllyel az osztálytársak is a közelben laknak, így esély van az iskola utáni “bandázásokra” is.
  • Elvárások/osztályzás – Ebben nagy szerepe van a tanító néninek, hogy mennyire kezeli rugalmasan az iskolában használatos motivációs eszközöket. Érdemes tájékozódni, hogy milyen jutalmazó/büntető rendszere van az iskolának. Hiszen lehet, hogy gyermekünk lelkivilágának nem tesz jót a keményebb, poroszosabb szemléletű iskola, de olyan is előfordulhat, hogy az ő személyisége beleillik a merevebb iskolarendszerben.
  • Iskola hangulata – ez mindenkinek szubjektív szempont, de egyáltalán nem elhanyagolható. Ha belépünk az iskola falai közé, tegyük fel a kérdést magunknak: “Szeretném itt tölteni a napjaimat?”

A jelenlegi helyzetben sajnos nincsen lehetőségünk az utolsó döntési szempontot megvizsgálni, mivel a járványhelyzetre való tekintettel nem szerveznek Iskola nyitogatókat.

 

 

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)


Készítette és karbantartja a Számítógépes.com