Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

A kialakult járványhelyzetben nem csak az órák szorultak az online térbe, de az iskolanyitogatók is. A következő napokban az Általános Iskolák bemutatásával szeretnénk segíteni a jövendőbeli elsősök szüleinek.

Harmadikként a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola bemutatkozójáról olvashatnak.

Biatorbágyon 1993. óta folyik német nemzetiségi oktatás.
Az oktatás alappillérei a német nyelvoktatás és a hagyományápolás. „Kultur durch Sprache.”
A hagyományőrzésen keresztül a német nyelv produktív használatának elsajátítása, a többnyelvűség alapjainak letétele az intézmény legfőbb célkitűzése. E képességek nagymértékben fejlesztik a kreativitást és az intelligenciát.

MINŐSÉG –HATÉKONYSÁG– EREDMÉNYESSÉG – IGÉNYESSÉG

Alapelveink között szerepel minden alapkészség fejlesztése, s valljuk, hogy mindenkiben rejlik valamilyen tehetség. Az iskola feladata ennek kibontakoztatása. Tanulóink első osztálytól nyolcadik osztályig a magyarórák mellett heti 5 német nyelv és irodalom órán sajátítják el a nyelvet.
Részben német nyelven oktatjuk továbbá a honismeret, a technika-életvitel, a természetismeret, az ének és a tánc tantárgyakat. A többnyelvűség megalapozása érdekében a 4. évfolyamtól – órarendi keretek között heti 1 órában – az angol nyelvoktatás is megkezdődik, mely 5-6. évfolyamon heti 2 órában, majd 7-8. évfolyamon heti 3 órában folytatódik.

Az oktatás minden területén sajátos módszerként alkalmazzuk a projektoktatást, ahol tanulóink tapasztalat és tevékenység során tesznek szert a tudásanyag elsajátítására.

A német nyelv produktív használatát támogatják hagyományőrző rendezvényeink is: Német Nemzetiségi Hét, Betakarítás ünnepe, Márton nap, Mikulás, Advent, Karácsonyi ünnepély, Svábbál-Farsangtemetés, Húsvét, Vers,-és Prózamondó versenyek, Megyei énekverseny.
Ezek a rendezvények a személyes kapcsolatok erősítésén túl a közösségépítés fontos színtereivé váltak.

A 7. évfolyamos tanulóink az Origó Nyelvvizsga Központ által szervezett, intézményünkbe kihelyezett Junior nyelvvizsgát tehetnek német és angol nyelvből. A 8. évfolyam lezárásaként diákjaink záró vizsga keretében adnak számot német nyelvi, hon-és kulturális ismereteikről.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, a lemaradók felzárkóztatását. Tanulóink kimagasló eredményeket érnek el házi, területi, megyei és országos versenyeken.
Az országos kompetenciamérés eredménye alapján felállított magyarországi iskolák rangsorában intézményünk évek óta a toplistán szerepel.

Kiváló lehetőséget biztosítunk az egészséges életmód kialakítására, a mindennapos testedzésre. A heti 5 testnevelés óra keretei között táncot, valamint a 3. évfolyamon úszást oktatunk.
A szabadidő hasznos eltöltéséhez a helyi szakkörök (német, matematika, rajz, boule, énekkar), az iskolai tömegsport rendezvények, a Pászti Miklós Művészeti Iskola kihelyezett zeneórái, valamint a Viadukt Sportegyesület által intézményünkben szervezett különböző sportfoglalkozások (röplabda, kosárlabda, karate, judo) nyújtanak lehetőséget.

Iskolai egészségnapok szervezésével alakítjuk ki tanulóinkban az egészséges, környezettudatos magatartás iránti igényt.

Iskolánkban a családias légkör, a szeretetteljes emberi kapcsolatok a meghatározók. Az intézményünkbe jelentkező leendő 1. osztályos tanulókat az „OVI-SULI” foglalkozásokon keresztül vezetjük be az iskolai életbe.

Az intézménybe való jelentkezésnek nem feltétele az óvodai német nyelvi előtanulmány!

Kiemelt feladatunknak, s a magas színvonalú oktatás-nevelés zálogának tekintjük a gyermekbarát tanulói környezet kialakítását (pihenőkert, rekortán burkolatú sportpálya és játszóudvar), a folyamatos infrastruktúra fejlesztést (új tantermi bútorok, kísérleti eszközök, szabadtéri és tornatermi sporteszközök, iskolarádió, hangszerek…), a digitális eszközbeszerzést (digitális kijelzők, tanulói laptopok és töltőállomások).

A 2021-ben kezdődő iskolafejlesztés – mely a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola oktatási funkciókkal történő bővítését, megújulását jelenti. Az új tantermeket, a korkövetelményeinek megfelelő felszereltségű szaktantermeket és egy új tornacsarnokot eredményez.

Tanítónénik bemutatkozása

Kerti-Göncz Ágnes (Ági néni)

Tanító, nyelvoktató, német-nemzetiségi tanító végzettséggel. Közel 20 éve dolgozom ebben az iskolában. Jelenleg a 4.c osztályfőnökeként és 1.b és 2.a osztályok német tanáraként. Véleményem szerint az alsó tagozaton a fő cél (természetesen az
alapkészségek elsajátítása és képességfejlesztés mellett), hogy a gyerekek megszeressék a tanulást, hogy felébredjen bennük egy életen át tartó tanulási kedv. Szeressenek iskolába járni és örömmel jöjjenek. Fontos számomra az egyénre és az adott csoportra szabott oktatás, nevelés, a közösségépítés, a mindennapokat átszövő, a tantárgyak közötti átmenetet képző módszertani sokszínűség. Nagyon fontosnak tartom az érzelmi biztonságot, valamint a szeretetteljes, egymást ösztönző, támogató légkört.

„Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy ő tanulni tud”
(Ignacio Estrada)

Kokas Nóra

2011-ben szereztem német tanítói diplomát az ELTE Tanító és Óvóképző karán. 2011 szeptemberétől kezdtem el ebben az iskolában dolgozni. Német nemzetiségi tanító diplomámat 2015-ben szereztem meg.
10 éve dolgozom az iskolában. Ez idő alatt több területen is volt alkalmam kamatoztatni a tudásom. Napközis nevelőként, német,
technika tanítóként kezdtem, majd osztálytanító lettem. Jelenleg a 4. b osztály osztályfőnöke vagyok.
Célom az iskola és a tanulás megszerettetése, a helyes tanulási szokások, nyugodt tanulási légkör kialakítása.
Óráim felépítésénél nagy hangsúlyt fektetek a játékosságra. Arra törekszem, hogy olyan tanítási módszert találjak, ami a gyermekek életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, teherbírásnak leginkább megfelelő. Azt, amelyben a gyermek képességei, tudása, tehetsége leginkább kibontakozhat, személyisége kiteljesedhet. Fontos számomra az érzelmileg biztonságos környezet megteremtése, egymás kölcsönös tisztelete, megbecsülése, ahol szabad hibázni. Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm a
tanulóimat. Törődéssel, figyelemmel és empátiával fordulok a gyerekek felé.

„ A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja
nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.”(Kahlil Gibran)

Iskola elérhetőségei:
Címe: 2051 Biatorbágy, Karinthy F. u. 4.
Email címe: post@ritsmannschule.hu
Telefonszáma: +36 21 303 3622
Weboldala: https://ritsmannschule.hu/

 

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)


Készítette és karbantartja a Számítógépes.com