Digitális eszközökön tartják meg a reformátusok a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit

Digitális eszközökön tartják meg a reformátusok a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit

A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa arra kéri a gyülekezeteiket, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit digitális eszközök segítségével tartsák meg.

A zsinat az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: a vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel úgy döntöttek, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel.

Felhívták egyúttal a figyelmet televíziós istentiszteleti közvetítéseikre.

Nagypénteken a Duna Televízióban 10 órától közvetítik a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet istentiszteletét. A feltámadás ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán lehet bekapcsolódni úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe.

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve döntenek majd – tették hozzá.

“Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!” – fogalmaztak a közleményben.

“Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez?”

“Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez?”

Bírák könyve 6:1-16.

1 Izrael fiai azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. Az Úr ezért Midián kezébe adta őket, hét esztendőre.
2 Midián keze súlyosan nehezedett Izraelre. Midián miatt Izrael fiai a hegyek közé, barlangokba és erődökbe húzódtak.
3 Valahányszor Izrael vetett, Midián, Amalek és kelet fiai felvonultak, Izrael ellen vonultak fel.
4 Az ő földjén ütöttek tábort, és elpusztították a föld termését egészen Gáza környékéig. Nem hagytak Izraelben semmi élelmet, sem juhot, sem marhát, sem szamarat.
5 Amikor megérkeztek nyájastul, sátrastul, annyian voltak, mint a sáskák. Sem maguknak, sem tevéiknek nem volt se szeri, se száma. Elözönlötték a vidéket és letarolták.
6 Így Izrael nagy nyomorba jutott Midián miatt és Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak.
A próféta feddő szavai.
7 Amikor Izrael fiai az Úrhoz könyörögtek Midián miatt,
8 Akkor az Úr prófétát küldött Izrael fiaihoz. Így szólt hozzájuk: „Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Én vezettelek ide benneteket Egyiptomból, én hoztalak ki titeket a szolgaság házából.
9 Kiszabadítottalak benneteket az egyiptomiak kezéből, akik szorongattak titeket. Elűztem őket előletek, és nektek adtam földjüket.
10 Így szóltam hozzátok: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ne imádjátok az amoriták isteneit, akiknek a földjén laktok. Ti azonban nem hallgattatok szavamra.
Az Úr angyala megjelenik Gedeonnak.
11 Akkor megjelent az Úr angyala, és leült a terebintfa alá, amely Ofrában, az Abiezer családjából való Joásé volt. Fia, Gedeon gabonát csépelt a sajtóban, hogy megmentse Midiántól.
12 Megjelent neki az Úr angyala, és így szólt hozzá: „Az Úr veled, hős vitéz!”
13 „Engedj meg, Uram! – válaszolta Gedeon. – Ha az Úr velünk van, hogyan történt ez velünk? Hol vannak azok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, amikor azt mondják: Hát nem ide vezetett minket az Úr Egyiptomból? S most elhagyott minket az Úr, és kiszolgáltatott Midiánnak…”
14 Erre az Úr feléje fordult, és azt mondta neki: „Menj, s ennek a te erődnek a birtokában szabadítsd ki Izraelt Midián kezéből. Vagy nem én küldtelek?”
15 Gedeon így válaszolt: „Engedj meg, Uram! Hogyan szabadítsam meg Izraelt? Nemzetségem a legszegényebb Manasszéban, magam pedig a legkisebb vagyok atyám házában.”
16 Az Úr így válaszolt neki: „Az Úr veled lesz és úgy megvered Midiánt, mintha csak egyetlenegy ember volna.”

Sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon miért érkezett e járvány a világunkba? Amikor olyan szép, berendezett,
önkomfortos életünk egyszerre romba dől. Ki vagyunk téve a veszélynek, egyszerre válunk a Covid játékszerévé, és közben távolodunk el egymástól. Van, akivel kivételezik a vírus, van aki ágynak dől, sőt kórházba kerül. Most érezzük legjobban, milyen hajszálon függ az életünk. Nem mindegy kinek a kezében vagyunk! Van, akinek reszketni kell az életéért, a kis felépített váráért, mert ott a bizonytalanság, hogyan viseli majd a betegséget, és még a végén mindent elveszíthet. Van, aki az oltásban bízik, ki melyikben? Attól várva védelmet. Vannak, akik a Mindenhatóra bízták életüket, ott biztonságban tudják magukat. Béke lakik szívükben, és távol a félelem lelküktől. Mi a titka az ilyen embereknek?

Mi volt a titka Gedeonnak? Nem kicsinyelte le az ellenség/Midianiták/ erejét, nem riadt vissza cseltől sem, hogy megmentse termését az ellenség elől, így gondoskodva családjáról. Azonban nem volt önismerete sem, és Istenismerete sem. Mindkettőt alábecsülte. Nem látta bűneiket, amivel bántották az Urat. Ez utóbbi háromra Gedeon csak Istenre hallgatva tehetett szert. Akkoriban angyalokat küldött Isten üzenetével, mert még nem volt írott üzenete az Úrnak. Nekünk már drága ajándék a Szentírás, melyben ott állnak Isten útmutatásai, és az emberek által küldött üzenetei.
Számos helyen olvassuk az Bibliában, hogy Isten csak addig engedte meg a csapást, amíg a népe nem fordult vissza hozzá, nem tartott bűnbánatot.
Ami segít tehát, az önvizsgálat, átértékelése a dolgoknak életünkben, és a legfontosabb el kezdeni figyelni Istenre. Engedni, hogy tavaszi nagytakarítás legyen szívünkben, gondolatainkban, tetteinkben, szavainkban.

Bízzuk magunkat és másokat is az igazságosan Ítélőre! S akkor szabadságot nyerünk szívünkben, hogy imádkozzunk egymásért! Ámen.

Minden héten mise- és istentisztelet-közvetítések a közmédiában

Minden héten mise- és istentisztelet-közvetítések a közmédiában

A közmédia a rendkívüli helyzetre való tekintettel ismét kibővíti vallási témájú műsorait – olvasható a hirado.hu-n.

A közmédia a rendkívüli helyzetre való tekintettel ismét kibővíti vallási témájú műsorait. A már megszokott felekezeti magazinműsorok mellett március 14-től május 2-ig minden vasárnap délelőtt kilenc órától protestáns istentisztelet-, 11 órától katolikus szentmise-közvetítést láthatnak a nézők a Duna Televízió műsorán.

A Kossuth Rádió vasárnapi közvetítéseinek a rendje változatlan marad, tíz órától az előre kiadott felekezeti menetrendben folynak a műsorok.

„A közvetítéssel a tavalyi évhez hasonlóan ismét lehetőséget szeretnénk teremteni azoknak a nézőinknek, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének kimozdulni otthonról ebben az időszakban, de igényük van a közösségi vallási tartalmakra. A Duna Televízió műsorstruktúrája ezért hétvégén egy misét és egy istentiszteletet is sugároz” – mondta Medveczky Balázs, a Duna Televízió csatornaigazgatója.

„A közmédia fontos feladatának tartja, hogy közvetítéseivel a hívő emberek otthonukban is hozzájuthassanak a lelki tartalomhoz. Ennek érdekében vasárnaponként délelőtt kilenc órától protestáns istentiszteletet, tizenegy órától pedig szentmisét láthatnak a nézők” – tette hozzá Andrónyi Kolos, az MTVA Vallási Főszerkesztőségének vezetője, aki azt is hozzátette, hogy ez alól csupán a húsvétvasárnapi program lesz kivétel, amikor ünnepi műsorral készül a közmédia.

Vasárnapi vallási közvetítések március 14-től május 2-ig a közmédiában:

Duna Televízió:

  • 9.00 – protestáns istentisztelet
  • 11.00 – katolikus szentmise

Kossuth Rádió:

  • 10.04 – vallási szertartás közvetítése (váltakozó felekezeti felosztásban)

A közmédia műsorai 60 napig visszanézhetők a MédiaKlikk felületén is.

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)


Készítette és karbantartja a Számítógépes.com