“SZERETSZ-E ENGEM?”- kérdezi Jézus

“SZERETSZ-E ENGEM?”- kérdezi Jézus

János evangéliuma 21:1-17: Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél

1 Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg:
2 együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő.
3 Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: Mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak.
4 Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az.
5 Jézus megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: Nincs.
6 Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt.
7 Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe.
8 A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal.
9 Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is.
10 Jézus így szólt hozzájuk: Hozzatok a most fogott halakból!
11 Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló.
12 Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő.
13 Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is.
14 Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül.
Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása
15 Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat!
16 Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat!
17 Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!

Az örök ember vágyát Ady Endre oly őszintén megfogalmazta versében: “Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié…”

Erre vágyik minden ember, kicsi, nagy, idős, fiatal, fiú vagy lány, európai, afrikai. Ezt a vágyat teremtettségtől hordozzuk, és a bűneset óta hiányzik. Amióta az ember hátat fordított Istennek és nélküle próbál szép világot építeni magának.
Péterről, Jézus hűtlen tanítványáról szól a mai történet. Jézus a halászháló mellől hívta el. Három esztendeig járt Mesterével. Majd háromszor megtagadta Őt. Most úgy érzi, elveszett a Jézus ügye, meghalt a vezérük. Elkeseredettségében visszamegy régi életéhez, elmegy halászni. Jézus pedig utánamegy. Péternek lehetősége van találkozni vele. És ekkor itt a nagy dilemma:
Meghátrál, elbújik Jézus elől szégyenében, vagy vállalja, amit tett, és bocsánatát kéri. Szívében győz a Krisztushoz tartozás érzése, mindenáron rendezze Jézussal a kapcsolatát. A csónakból beugrik a vízbe, és nagy karcsapásokkal Jézus felé tart. A Mester három alkalommal kérdezi: “Szeretsz-e engem?” Péter nem mentegetőzik, nem is igazolja magát. Örül, hogy Jézus egyáltalán szóba áll vele. Amikor harmadszor kérdezi Pétert, akkor ő szomorúan feleli: “Te tudod Uram!” Mégse mondasz le rólam! Mégse tagadsz ki! Pedig ezt érdemelném! Ehelyett beszélsz velem! Terved van életemmel? Még ezek után is,Te, Uram rám mered bízni nyájadat?!- ilyen és hasonló gondolatok zakatolhattak Péter fejében. Igen, Jézusnak terve van vele. Ahogy terve van velünk is. Akkor is ha, csalódtunk másban vagy magunkban.
Jézusnak semmi sem lehetetlen! Akkor is ha már letargiát, csüggedést, hitetlenséget érzel szívedben, csak fordulj Felé, és Bízz Benne! Ámen.

Húsvétra hangolódás – Nagypéntek

Húsvétra hangolódás – Nagypéntek

Virágvasárnappal kezdetét vette a Nagyhét, a nagyböjt utolsó hete. Napjai a nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda és a húsvéti szent háromnap, nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat. 

Nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek. A húsvét előtti 2. és a farsangi időszak vége utáni 45. nap. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről, a liturgiában a húsvéti szent háromnap második napja. A nap Magyarországon 2017 óta munkaszüneti nap.

Az evangéliumok és egyéb korabeli források alapján az időpont meghatározása nem egyszerű feladat. Sokan úgy gondolták, hogy Jézus egy áprilisi péntek este halt meg, amikor a Dél Keresztje csillagkép látható volt az égbolt alján Jeruzsálemtől délre. Egy lehetséges időpont Kr. u. 33., április 3. Ezen a napon részleges holdfogyatkozás is volt.

A tény, hogy a keresztre feszítés Poncius Pilátus kormányzása idején történt Kr. u. 26 és 36 között.

Nagypénteken a római katolikus egyházban nem mutatnak be teljes szentmisét, mert a katolikus hagyomány szerint ezen a napon maga Jézus, az örök főpap mutatja be az áldozatot. A nagypénteki szertartásból ennek megfelelően az átváltoztatás kimarad, csak igeliturgia van, áldoztatással.

Erre utal a nagypénteki szertartás elterjedt elnevezése a csonka mise is. A pap a szertartást piros öltözékben végzi – a piros a vértanúság liturgikus színe.

Nagypéntek ezért szigorú böjti nap, a keresztények számára tilos a szórakozás. Ezen a napon csak háromszor szabad étkezni, és egyszer lakhatunk jól. A hívők ilyenkor keresztutat járnak, átelmélkedik Jézus szenvedéseit, ami nem is áll olyan távol tőlünk, mint gondolnánk.

Mert bizony mindannyian cipelünk kereszteket, gyakran elesünk, és nehéz felállnunk, és sokszor érezzük azt, hogy igazságtalanul bánnak velünk.

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)


Készítette és karbantartja a Számítógépes.com