Klímastratégiai konferenciát tartottak Biatorbágyon

Klímastratégiai konferenciát tartottak Biatorbágyon

A biatorbágyi klímastratégia megalkotásának folyamata újabb állomáshoz érkezett: az ún. társadalmasítási folyamat keretében, szeptember 18-ig volt módja a téma iránt érdeklődő valamennyi helyi lakosnak, civil szervezetnek és helyileg működő intézménynek arra, hogy a szakértők által összeállított és az önkormányzat honlapján olvasható klímastratégiai dokumentummal kapcsolatban véleményt alkosson és azt közvetlenül eljuttassa a szakemberekhez – áll az önkormányzat sajtóközleményében.

Azt arják: az észrevételeket összegyűjtve és tematizálva tárták a szakértők a szakmai konferencia résztvevői elé a stratégiát, majd csoportmunkában születtek meg a javaslatok arról, hogy mely észrevételek és milyen módon kerüljenek bele a klímastratégiai dokumentum végleges verziójába. Ezt követően, várhatóan október végéig, az Önkormányzat testületi ülésén fognak dönteni a képviselők Biatorbágy klímastratégiai dokumentumáról.

Biatorbágy Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében 9,61 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2018-00147 azonosítószámú, „Biatorbágy helyi klímastratégiája” című projektet. A biatorbágyi klímastratégia megalkotásának célja, a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség és a hatásokhoz való alkalmazkodás javítása érdekében olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása, amely az érintettek széles körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási igényeket. A klímastratégiai dokumentum az Önkormányzat honlapján, a https://biatorbagy.hu/biatorbagy-helyi-klimastrategiaja oldalról tölthető le. A projektről további információkat a www.biatorbagy.hu oldalon olvashatnak.

Összes videónk a szerzői jog védelme alatt áll. Engedély nélküli felhasználása tilos. (Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXVI. törvény)